Pehari, kaleži, kupovi

Čaše, tanjuri 😉 Simbolizam kaleža se javlja u dva bitna aspekta: kao posuda obilja i posuda koja sadrži piće besmrtnosti. Kao posuda obilja, uspoređuje se s majčinom dojkom kad doji. Primjerice, indijska Maha-Lakšmi: mlijeko je ovdje soma, što nas vraća pojmu napitka besmrtnosti.

Žrtveni kalež some poistovjećuje se s polumjesecom čije se svjetlo obično uspoređuje s bojom mlijeka.

Najopćenitiji simbolizam kaleža je prisutan kroz priču o srednjevjekovnom Gralu, posudi koja je skupila Kristovu krv i koja istodobno sarži i trenutačno izgubljenu predaju i piće besmrtnosti. Kalež sadrži krv – počelo života. Istoznačan je sa srcem, pa prema tome i središtem.

Egipatski hijeroglif za srce ima i oblik posude. Gral je etimološki i posuda i knjiga, što potvrđuje dvostruko značenje njegova sadržaja – otkrovenje života. Prema predaji, izbrušen je u smaradgu koji je pao s Luciferova čela, pa taj kamen podsjeća na šivaitsku i budističku urnu, treće oko koje se pridružuje osjetilima vječnosti.

Kad se dragi kamen brusi, piše zen učitelj Dogen, on postaje posuda čiji je sadržaj svjetlosni sjaj što ga je brušenje otkrilo. Simbolizam Grala blizak je simbolizmu tantričke lubanje koja sadrži krv (kadkad čaj ili alkohol) i to je izraz besmrtnosti ili spoznaje, po cijenu smrti u sadašnjosti – odnosno izraz inicijacijskog i nadljudskog preporoda.

I u mističkoj književnosti islama kalež uglavnom simbolizira srce, shvaćeno u smislu intuicije i profinjenosti duše. Srce upućenog (arif) koji je mkrikozmos, često se uspoređuje s Džmashidovim kaležom: taj je legednarni perzijski kralj, prema legendi, imao kalež u kojem je mogao vidjeti svemir.

Kalež je i kozmički simbol: jaje svijeta podijeljeno je na dva nasuprotna kaleža – kalež nebo je slika svoda, a takve dvije polovice na glavama nose Dioskuri.

U Japanu izmjena kaleža simbolizira vjernost, i izvodi se prilikom vjenčanja.

U keltskom krugu kalež pun vina ili opojnog pića, što ga djevojka pruđa ili predaje kandidatu-kralju, simbol je neograničene vlasti. Kalež se upotrebljavao pri obrednim žrtvama ljevanicama kao i pri svjetovnim gozbama.

Pa evo, kako čitamo kaleže i pričamo s peharima, a povodom Saturna u Ribama:

Ostavi odgovor

Don`t copy text!