Simbolika broja 7

Broj 7 odgovara danima tjedna, broju osobnih planeta, vidljivih planeta našeg sustava, broju sfera i nebeskih stupnjeva, broju latica ruže u rotaciji, broju grana kozmičkog i žrtvenog stabla u šamanizmu. Sedam označava sveukupnost planetarnih i anđeoskih poredaka, sveukupnost nebeskih boravišta, moralnog poretka, sveukupnost energija u duhovnom poretku – osnovne zrake radijacije Izvora, snop boja i božanskog – čakri, osnovu svih frekvencija na Zemlji.

Kod Egipćana, 7 je bio simbol vječnog života: simbol potpunog ciklusa i dinamičkog savršenstva.

Svako mjesečevo razdoblje traje sedam dana, a četiri razdoblja mjesečeva ciklusa zatvaraju cijeli ciklus. Sedam označava smjer neke promjene nakon zaključenja ciklusa i pozitivne obnove. Zato, Kočija Tarota, kao i pozadinska Kula.

Tako je broj 7 karakterističan za Apolonov kult: apolonske svečanosti slavile su se sedmog dana u mjesecu. I u Kini su se pučke svetkovine održavale sedmog dana. Broj 7 pojavljuje se u bezbrojnim grčkim predajama i legendama: sedam Hesperida, sedmoro vrata Tebe, sedam žica lire, sedam sfera.

Ima i sedam Budinih znamenja. Kad se rodio, Buddha je izmjerio univerzum učinivši sedam koraka u svakom od četiri smjera. Četiri od bitnih etapa njegovog oslobađajućeg iskustva odgovaraju sedmodnevnim zaustavljanjima ispod četiri različita stabla.

Ophod u Meki sastoji se od sedam krugova. Sretan broj u Islamu koji simbolizira savršenstvo: sedam nebesa, zemalja, mora, odjeljaka pakla, vrata. U Iranu se, u trenutku poroda, na prostirku stavlja sedam vrsta voća i aromatskih sjemenki, a dijete dobiva ime sedmog dana. Ponekad, uoči vjenčanja, djevojka odlazi na rijeku i sedam puta puni i prazni svoj vrč, potom baca u vodu sedam šaka žita kao magijski ritual plodnosti. U Siriji, djevojka koja nema prosca istjeruje uroke koji joj priječe da nađe muža, zaranjajući u more i puštajući da joj preko glave prijeđe sedam valova. A stavi li se pred dijete od sedam dana isukana sablja, postat će hrabro.

Broj 7 je i u heksagramu, pribroji li se i središte (Salomonov pečat) – heksagram ima šest kutova, šest strana ili šest krakova zvijezde, a njegovo središte ima ulogu sedmog; šest smjerova prostora ima središnju točku, što daje sedam. Broj 7 simbolizira sveukupnost prostora i vremena: zbrajajući 4, koji simboliizira zemlju s njene četiri strane svijeta, i broj 3, koji simbolizira nebo, dobiva se sedam, koji predstavlja sveukupnost univerzuma u kretanju.

Sedam duginih boja i sedam nota dijatonske ljestvice pokazuju 7 kao broj regulatora titraja – titraja što ih mnoge iskonske predaje smatraju samom biti materije. Hipokrat je rekao: broj sedam, svojim tajnim silama, održava u bivstvovanju sve stvari. On omogućuje život i kretanje, ima utjecaj i na nebeska tijela.

Zato, radom na svojih sedam sfera /čakri, utječemo na cijeli svemir.

Sjećate se priče o osmoj sferi? E, pa, tibetanski miscticizam kaže da je 7×7 /49 broj Bardoa. Bardo kao inverzija svega što postoji, Bardo od kojeg se oslobađamo pročišćenjem svojih sedam sfera, odnosno čakri. Fora…

Često se kaže da duša umrloga ostaje kraj groba sedam dana.

U prerijskih Indijanaca 7 predstavlja kozmičke koordinate čovjeka, kao i kod Pueblo Indijanaca čiji je sveti grad Zuni, Središte svijeta, podijeljen na sedam dijelova koji odgovaraju sedmorim dijelovima svijeta: sastoji se od spoja sedam starih sela koja predstavljaju tu istu podjelu kozmosa. Kod Maya – Quince, Veliki bog neba, koji s dvanaest zvijezda (bogova kiše) čini Boga-trinaest, sa šest kozmičkih sunaca čini Boga-sedam: ideogram Boga-sedam predstavlja Velikog Medvjeda. Kod Maya je sedmi dan smješten u sredini tjedna od trinaest dana, u znaku Boga jaguara koji je izraz unutrašnjih sila zemlje i to je sretan dan. U hramu Coricancha, u Cuzcou, na jednom je zidu kraj kozmičkog stabla bio crtež koji je predstavljao sedmore oči zvane “oči svih stvari” – interesantno je i da prorodk Zaharija govori o sedmorim očima Gospodinovim koje sve nadgledaju. Dakle, čakre kao oči naše božanstvenosti.

I u Africi je sedam simbol savršenstva i cjelovitosti: u Dogona, budući da je zbroj od 4 koji je simbol ženskog principa i 3, kao simbola muškog principa /obrnuto nego u zapadnoj simbolici – sedam predstavlja ljudsko savršenstvo. Kao da se zbroj Carica pod brojem 3 i Car broj 4 Tarota: i rode Kočijaša 7. A tako bi nastao i da se umreže duhovni nositelji Svećenica s brojem 2 i Svećenik s brojem 5. Kočija, kao znak dovršenosti.

Dogoni smatraju sedam simbolom jedinstva suprotnosti, razrješenja dvojnosti, dakle simbolom cjelovitosti. Kao i Bambari.

U bajkama i legendama taj broj izražava sedam stanja tvari, sedam stupnjeva svijesti i sedam stupnjeva evolucije (sedam patuljaka u Snjeguljici, sedmorica u Palčiću i njegovoj braći…):

  1. Svijest o fizičkom tijelu – željama utaženim na grub i elementaran način.
  2. Svijest o emociji: nagonima se pridružuju osjećaji i imaginacija
  3. Svijest o razumu: kad klasificiramo, raspoređujemo i umujemo
  4. Svijest o intuiciji: kad naziremo veze s nesvjesnim
  5. Svijest o duhovnosti: kad postižemo umom odvajanje od materijalnog života i identifikacije s njima
  6. Svijest o volji: koja znanje promeće u djelovanje
  7. Svijest o životu: koja upravlja svaku djelatnost iz vječnosti i prema vječnosti.

Ostavi odgovor

Don`t copy text!