• SVIJESTI

    Sjećanja instinkta

    Što tvoj instinkt zna? O ritmu, stajanju i kretanju, upijanjima i puštanjima… Od onog glavnog, instinkta razmnožavanja, u tijelu kreću povezivanja – tako vukovi zavijaju na Mjesec, zazivajući svoje pravo biće. Ono s kojim će biti i trajati – interesantno, vukovi su monogamni. Solo igrači koji zazivaju pravo, i onda su monogamni. Ovo su noćne moćne aktivacije, iako se događaju kroz dan, kroz fazu u kojoj jesmo. Kroz kosti. Vidimo dvije priče: jedna je o Caru koji postaje Smrt. Kad umre. Šalim se. Ali i ne – Car mora umrijeti, ego mora umrijeti, da bi dobio veću moć, onu koju ima Smrt: moć neumitnosti i posvemašnjosti. Protiv Cara još možeš…

  • Energetski Eliksiri

    Mape uma

    ASTRAL: Zabluda je misliti da duh djeluje izravno na materiju: za taj učinak je potreban um, kao prijenosnik, sa svojim funkcionalnim parom – emotivnog i mentalnog aspekta. Um usmjerava, fiksira i kreira energiju te – radeći se finom tvari misli, prožete emocijom – omogućava njezino spuštanje iz svijeta viših frekvencija, tzv. duhovnog, u svijet grubljih frekvencija, tzv. materijalni. U tom je smislu jedan od ključnih zadataka Čovječanstva ovladavanje umom ovdje i sad. U redu je ponekad dopustiti mu da, kao majmun skače tamo amo, iscrpljuje pošteno čeljade i divlja kako ga volja, no istovremeno je istina da nemamo baš više vremena za takve neusmjerene vožnje tog moćnog stvaratelja. U posvemašnjem…

Don`t copy text!