Tajna tajne

Stvaranje svoje stvarnosti božanski je dar čovjeku: zdravlje, obilje i ljubav su stvarnost koju je moguće stvoriti, poznajući vlastita vjerovanja te transformirajući energije iza njih. Svojevremeno je knjiga „Tajna“ požnjela galaktički uspjeh: ne čudi, mnogi su prepoznali istinitost njezinih temeljnih postavki. A te su da čovjek ima moć stvaranja vlastitog života prema vlastitim željama. Knjiga je objašnjavala kako treba dosljedno i uporno afirmirati željeno stanje – tretirati ga kao postojeće – a sve ostalo će odraditi energija (Moć Uma, Zakon Privlačenja, Sila Božanskoga…), kako god zvali taj princip kojeg Tarot zove silom Maga.

Sve navedeno je istina: čovjek ima moć stvaranja snagom misli i riječi. Upravo u tome počiva tajna korištenja afirmacija: izgovorena riječ je zakon. Ima silan utjecaj na čovjeka i njegov život, a ako se neka tvrdnja ponovi nekoliko puta, postaje „istinita“. Naravno, svatko tko kaže „sretan sam dobitnik na lotu“, a pomisli „možeš misliti, to se nikada neće dogoditi“ – ima posla sa čišćenjem popratnih, negativnih misli koje označavaju njegova duboko pohranjena negativna uvjerenja, možda čak naslijeđena tj. prenesena generacijama. No, uporan trud i „pljevljenje korova“ iz polja svog uma rađaju rezultatima i afirmacije – „Vrijedim, volim se i slične“ polučuju rezultat.

Tako je pisala „Tajna“, jedna u dugačkom nizu mnogih knjiga koje govore o moći bogoljudskog uma i stvaranja. No, nekima je uspjelo s tim receptom, a nekima ne. U čemu je tajna? Tajna „Tajne“ je u stanjima uma. Odnosno valovima. Moždani valovi su u stalnom kretanju jer mozak neprestano proizvodi valove na svim frekvencijama. Sve što čovjek radi i priča je regulirano tim frekvencijama jer neka od njih dominira u svakoj pojedinoj situaciji. Sve što se, naime, afirmira – usađuje u svijest – ima jači i stvarniji utisak ukoliko se događa kada je um na dubljim frekvencijama. Primjerice, obično budno stanje ju kojem ljudi dnevno rade, misle i razgovaraju je Beta stanje u kojem moždani valovi vibriraju frekvencijom od 14-28 hertza.

U njemu je um podosta zatrpan informacijama, i spreman za akciju, ali ne i za duboku duhovnu aktivnost. Za razliku od njega, uAlfa stanju moždani valovi titraju između 7-14 hertza i istraživanja pokazuju da reiki djeluje kroz tu frekvenciju. Ona je, naime, povezana je s opuštenim, meditativnim stanjem uma, a ti valovi upravljaju sanjarenjem, maštanjem i kreativnošću. Psiholozi obično za brzi ulazak u alfa stanje savjetuju vizualizaciju u kojoj se treba opustiti i zamisliti zalazak sunca u more, ili neki drugi opuštajući prizor prirode koje uvodi u alfa stanje. Alfa je most između Beta i Theta stanja. Theta je moćno stanje duboke opuštenosti koje se koristi u stanju sna i hipnozi, a u njemu su moždani valovi usporeni na frekvencije od 4-7 hertza. To je stanje duboke meditacije i apsolutnog mira, prva faza sna. Neki ih psiholozi nazivaju podsviješću, tumačeći kako upravo podsvijest vlada dijelom čovjekovog uma na razini između svjesnog i nesvjesnog dijela. U podsvijesti su, tako, pohranjeni osjećaji i uspomene te stavovi i uvjerenja koja vladaju ponašanjem i životom čovjeka.

Zbog toga je svako kreiranje s afirmacijama najdjelotvornije u alfa i theta stanju. Tu se najdublje transformiraju stari obrasci vjerovanja: i u tome je Tajna – prije afirmiranja čega god želite u životu, potrebno je opustiti um i smiriti mu frekvenciju do alfa, ili theta valova. Ostali valovi na kojima mozak radi su Delta – stanje dubokog sna gdje je frekvencija usporena od 0 do 4 hertza – te Gama: stanje u kojem je čovjek kada intenzivno uči i upija nove informacije. Ovi valovi stimuliraju oslobadanje beta endorfina te, u ovom stanju, titraju od 40 do 5.000 hertza. Sva učenja o meditaciji i njezinim efektima govore upravo o savršem stanju uma odnosno rasponu od thete do gamme: to je ono stanje u kojem je um potpuno miran, a budan. U njemu se događaju iscjeljenja i ostvaruju čuda. Upravo frekvencije alfe, thete i thetagame djeluju obnavljajuće na tijelo, uklanjajući stres i depresiju, donose bistrinu uma, povećavaju inteligenciju, usklađaju rad obiju moždanih polutku te potiču maštu i kreativnost.

Ostavi odgovor

Don`t copy text!