• Energetski Eliksiri,  SVIJESTI

    Nove mreže obilja

    Ova konjunkcija ukazuje na to da će se naše misli, govori, ideje i način komunikacije usredotočiti na praktične i materijalne stvari. Bik je zemljani znak koji se odnosi na stabilnost, sigurnost, vrijednosti i posjedovanje. Stoga, ova konjunkcija može ukazivati na to da će se naša pažnja usmjeriti na financije, posao, materijalne stvari, ali i na način na koji komuniciramo o tim stvarima. Predavanje i vježba ovdje: Ova konjunkcija također može donijeti naglašenu sposobnost koncentracije i fokusiranja na detalje, te potencijalno poboljšati našu sposobnost planiranja i organiziranja. Međutim, mogući su i neki izazovi, poput tvrdoglavosti, prevelike fiksacije na materijalne stvari ili sklonosti ka razmišljanju samo na jednoj razini, bez šire perspektive.…

Don`t copy text!